Bach Çiçekleri ile Ruhsal Problemler

Bach Çiçekleri Terapisi

Bach Çiçekleri Terapisi

Bach Çiçekleri

Bach çiçekleri oldukça yaygın olarak kullanılan bir terapi şeklidir. Özellikle Avrupa’ da sık başvurulan bu yöntem tamamen doğal olması ve yan etkilerinin bulunmaması nedeniyle tercih edilmektedir. Avrupa ülkelerinde yaygın olması insanlar arasında bilindik bit terapi olması anlamına gelmektedir. Bizim ülkemizde de özellikle son dönemde bach çiçekleri ile rezonans terapisi uygulanmaya ve bir yıldız gibi parlamaya başlamıştır.

Bach Çiçekleri Terapisinin Amacı

Bach çiçekleri terapisinin temelinde ruhsal kaynaklı sorunların çözümü ve bunlardan kaynaklı olumsuzluk içeren düşüncelerden kurtulmak hedeflenmektedir. Bu rezonans terapisinde kullanılan bach çiçekleri çok uzun bir süre incelenmiş ve insan ruhunda iyileştirici özellikleri olduğu belirlenmiştir. Üstelik tamamen doğadan beslenen bu rezonans terapisi doğal olma yanıyla da oldukça güvenilirdir.

Adını, bahsettiğimiz bu çiçeklerin insan ruhunu iyileştirici etkisini keşfeden Dr. Bach isimli kişiden alan bu terapi tek bir çiçekten değil toplam 38 farklı çiçeğin özlerinden alınan örneklerle yapılmaktadır. Çiçeklerin bazen doğrudan, bazen de dolaylı olarak insan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bunu yaptığı araştırmalarla da kesinleştiren Dr. Bach bu mucize etkilerden yararlanmak istemiş ve bach çiçekleri rezonans terapisi ortaya çıkmıştır. Ruhsal bozukluklar veya çöküntülerin tedavisinde, bu sorunların insan ruhunda açtığı yaraların iyileştirilmesinde kullanılan bu çiçekler rezonans yöntemiyle birleşip güçlenince ortaya inanılmaz başarılar çıkmaktadır. Bu terapide kullanılan çiçekler terapinin uygulandığı kişinin ihtiyaçlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Her insanın farklı karakter özelliklerine sahip olduğu ve bu özelliklerin ortaya farklı sorunlar çıkardığı düşünülürse neden değişik çiçek özlerinden faydalanıldığı daha kolay anlaşılacaktır. Yani terapinin ilk adımı kişinin ruh durumunun incelenmesi ve bu paralelde uygun çiçeklerin belirlenerek kullanılacak özlerin netleştirilmesidir.

Bach çiçekleri terapisi biorezonans makineleri sayesinde yapılır. Belirlenen çiçek özleri biorezonans makineleri ile kişiye seanslar şeklinde uygulanmaktadır. Uygulanan seans sayısı genellikle birkaç seans  olmakla birlikte bazı hastalarda bu sayı artış gösterebilir. Bach çiçekleri terapisinin uygulanmasını takip eden günlerde hastanın ruhsal durumunda bariz şekilde fark edilen olumlu değişiklikler gözlenmektedir. Ancak değişim çok hızlı değil yavaş yavaş oluşur. Terapilerin devamıyla da olumlu değişim artarak devam eder.