Alkolü Bırakmak İçin Gerekli Aşamalar

Alkol bağımlılığının diğer adıyla alkolizmin terk edilmesi oldukça zor bir süreci de beraberinde getirir. Tedavi bağımlının durumuna göre şekillenmekle birlikte genel anlamda uzun kabul edilen bir süreçtir. Bu nedenle de hem yorucu hem de yıpratıcıdır. Alkol tedavisinin sağlıklı şekilde devam etmesi ve sonunda başarıya ulaşması için belli aşamalardan geçmesi şarttır. Bu sayede bağımlı hem süreç devam ederken hem de sürecin bitiminde kazanan taraf olur. Fazla zorlanmadan alkolden kurtulabilir. Alkolü Bırakmak İçin Gerekli Aşamalar
Alkolü bırakma sürecinde izlenecek aşamalar şunlardır:

• Arındırma
• Erken iyileşme dönemi
• Gelişim dönemi

Alkolü Bırakmak İçin Gerekli Aşamalar

Arındırma ( detoksifikasyon ):
Arındırma döenmi olarak da bilinene detoksifikasyon tıbbi bir dönemi kapsamaktadır. Bu aşamanın asıl amacı alkolü bıraktıktan sonra ortaya çıkan kesilme belirtilerini yok etmektir. Kesilme belirtilerinin yoğunluğu bağımlıdan bağımlıya göre değişkenlik gösterir. Aslında arındırma dönemi bir anlamda alışma dönemi olarak kabul görür. Çünkü beden alkol alımının olduğu süreçte kendince bir denge kurar. Alkolün bırakıldığı dönemde de yeni bir denge için çabalar. İşte bu dönem en çalkantılı dönemdir ve bedensel anlamda ciddi sorunlar baş gösterebilir.
Arındırma dönemi kandi başına tedavi süreci olarak kabul edilemez. Bu süreci mutlaka terapi ve rehabilitasyon takip etmelidir.

Erken İyileşme Dönemi:
Alkolün terk edildiği asıl dönem olarak bilinir. Kritik bir süreçtir. Bu süreçte bağımlıdan beklenenler şunlardır;
Bedensel anlamda düzelmenin sağlanması
Çevre ve aile ilişkilerinin düzelmesi
Alkol kullanım nedenlerinin somutlaştırılması ve bağımlının bunlardan uzak tutulması
Tekrar kullanmaya başlamayı önlemek adına kimi önlemlerin belirlenmesi

Gelişim Dönemi:
Tedavinin olmazsa olmaz aşamasıdır. Bu aşama bağımlı için yeni ve taze bir hayat müjdeler. Bu süreçte kazanılması gereken bazı davranışlar şunlardır;
Bağımlılığın verdiği bazı davranış kalıplarını tamaen yıkıp yerine olması gereken yeni davranışlar geliştirmek
Çevreyle iyi ilişkiler kurulması
Kişinin kendini tanıması, kendisiyle barışık ve aynı zamanda mutlu olabileceği sosyal etkinliklere yönelmesi
Hayatı yeniden yapılandırma