Alkol Tedavisi Ve  Özellikleri

İnsan hayatını olumsuz etkileyen bağımlılıklardan biri de alkol bağımlılığıdır. Alkol içeren her türlü içecek üvcuda alındığından itibaren hızlı bir şekilde mide ve ince bağırsakta işlenir ve bunun sonucunda kana karışır. Enzimler aracılığıyla da karaciğerde metabolize olur. Alkol Tedavisi Ve  Özellikleri

Ancak karaciğer alınan alkolün tümünü metabolize edemez ve kalan alkol vücudun içinde dolaşmaya devam eder. Dolayısıyla alınan alkol miktarının fazla olması alkolün vücut üzerindeki etkilerini de doğrudan etkiler.

Alkol kişiler üzerinde birçok olumsuz etkiye neden olur. Kişinin yaşı, cinsiyeti, fiziksel özellikleri, ailesinde alkol bağımlısı bulunup bulunmaması, alkol öncesinde tüketilen gıdalar vb. alkolün etkilerini arttırmakta ya da azaltmaktadır.

Alkol Tedavisi Ve  Özellikleri

Alkol tedavisinin başlama aşamasında hastanın buna istekli olması ön koşulu aranmalıdır. Aksi halde yapılan bütün uygulamalar ve yöntemler sonuçsuz kalacaktır. Bu aşamanın tamamlanmasından sonra bağımlının  hastalık belirtileri değerlendirilir. Bununla beraber hastalığın zemin hazırladığı yaşamsal sorunlar tespit edilir. Bu noktadan sonra da hastaya özgü bir tedavi planı hazırlanır. Hastaya özgü olan tedavi planının başarıya ulaşma olasılığı her zaman daha yüksektir. Bu nedenle mutlaka bu yöntem tercih edilmelidir.

Belirlenen hastaya özgü tedavi yöntemi mutlaka ailesine tanıtılmalı ve onayları alınmalıdır.

Alkolü bırakma aşamasında en zorlu dönem yoksunluk belirtilerinin yaşandığı dönemdir. Yoksunluk belirtilerinin ölümcül sonuçlara yol açtığı da göz önünde bulundurulduğunda hastanın psikiyatrik tedavi alarak rahatlatılması doğru bir adım olur. Bu tedavi kimi hastalarda yatarak kimilerinde ise ayakta tedavi şeklinde uygulanır. Bunun belirleyicisi hastanın bağımlılık seviyesi ve yoksunluk dönemine duyduğu dayanıklılıktır.

Alkol tedavisinde uygulanan yatarak tedavinin birçok artısı bulunur. Bu tedavi şekliyle alkolün vücutta yarattığı deformasyon çok yönlü olarak incelenebilir. Ayrıca olası hastalıklara uygun ve hızlı müdahale yapılabilir.

Hastanın detoks sürecinin tamamlanmasından sonra psikoterapi desteğinin yapılması için hasta uzman psikolağa yönlendirilir. Tedavinin bütünleyicisi olan psikolojik destek mutlaka alınmalıdır. Ancak bu şekilde tedavi başarıya ulaşır. 6 aylık bir zaman diliminin dolmasıyla hastada gerçek iyileşme belirtileri gözlenir. Bu süreden önceki zaman dilimleri hastada iyileşme görülse dahi iyileşmenin gerçekleştiği gerçek zaman dilimleri değildir. Bu nedenle de tedavi devam ettirilmelidir.