Alkol Bağımlılığı Nedir

Alkol Bağımlılığı

Kişinin herhangi bir nesneye karşı bedenen ve ruhen aşırı bağlı olması durumuna “bağımlılık” adı verilmektedir. Alkol bağımlılığı da alkol içeren içeceklere karşı bu aşırı bağlı olma durumunu ifade eder. Alkolizm adıyla da anılan bu durum daha çok genetik yatkınlık taşımaktadır. Çok sık ve aynı zamanda aşırı alkol tüketimiyle gelişme gösterir. Ortaya çıkan bu tablonun sosyal ve psikolojik etkenlerle pekişmesi sonucu durum “hastalık” boyutu kazanır.

 

Alkol Bağımlılığının Nedenleri

Alkol bağımlılarının kişilikleri incelendiğinde daha çok kendilerine güvenleri olmayan, silik, aşırı pasif kişiliklerle karşılaşırız. Bu kişilerde alkol bir tür sığınmadır. Alkol tüketimiyle birlikte zihindeki uyuşma bu kişileri var oldukları silik karakterden bir nebze de olsa uzaklaştırarak rahatlama sağlar.

Çevresel etkenler de alkol kullanımını tetikleyen başka bir noktadır. Kişinin sosyal çevresinde ya da iş hayatında yaşadığı sıkıntılar ya da başlı başına işsizlik sorunu alkol tüketimini ön plana çıkarmaktadır.

Psikolojik rahatsızlığı olan kişilerin alkol tüketiminde göze çarptığı bilinen bir gerçektir. Önce zihinsel, arkasından da bedensel rahatlama yaşatan alkol bu kişilerin psikolojik sorunlarını unutması için iyi bir alternatif gibi görülmektedir.

Aile içi huzursuzluklar da alkol tüketimini arttıran etkenlerdendir. Özellikle kalabalık ailelerdeki parasal sıkıntılar ya da karı koca arasındaki duygusal bağdaki zedelenmeler alkol kullanımını tetikler.

Görünürde ciddi bir sorunu olmayan ama alkol bağımlısı olan kimi hastalarda çocukluk dönemi sorunlarına rastlanmaktadır. Aile içi baskı ve sindirilmişlik, çocuklukta şiddet görme, küçük yaşta anne baba boşanmasına şahitlik etme, çocuklukta cinsel istismar gibi nedenler ilerleyen yıllarda alkol bağımlılığı olarak kişiye dönmektedir.

 

Alkol Bağımlılığının Bedensel Sonuçları

Alkol bağımlısı kişilerde en sık görülen hastalıklardan biri karaciğer rahatsızlıklarıdır. Özellikle siroz bu kişilerin sağlıklarını tehdit eden ciddi bir hastalıktır.

Alkol bağımlılarının vücutlarındaki kaslar aşırı alkol kullanımına bağlı olarak yıkıma uğrar.

Kalp büyümesi de bu bağımlılığın acı sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Alkol bağımlılıarının yaşadığı sağlık sorunlarından diğeri kan hastalıklarıdır. Hatta kanla ilgili yaşanan sıkıntılar bağımlılığın daha ilk aşamasında kendini belli etmeye başlar.

Alkolizmin ilerleyen aşamalarında hastanın felç geçirerek vücudunun belli bir kısmının reflekssiz kalması söz konusudur.

 

Alkol Bağımlılığının Psikolojik Sonuçları

Alkolizmin karşımıza sıkça çıkardığı depresyon durumu belki de alkolün en hafif psikolojik zararlarından biridir. Çünkü alkol kullanımı uzun vadede demans gibi unutkanlık hastalıklarına, paronaya adı verilen akıl hastalıklarına hatta intiharlara neden olmaktadır.